Заповед №РД-01-375/27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г.
Относно: Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.