Андриан Димитров Андреев
Секретар

Дата и място на раждане – 09 април 1964 г. с. Добротица
Семейно положение – семеен, с 1 дете
Образование – висше – магистърска степен
Специалност „Икономика“

Професионална биография:

1987 г. – 1993 г. – Контрольор в ЗММ „Силома“;
1993 г. – 2003 г. – Управител на ЕТ „Андриан Андреев“;
2003 г. – 2012 г. – Ръководител „Транспорт“ в „Пено-строй-Бетон“ ЕООД;
2012 г. – до момента – Секретар на община Ситово