Станчо Борисов Арсов
Председател на Общински съвет – Ситово, Мандат 2015 – 2019 г.