Приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Ситово:

 • На място в звено „Административно обслужване“
 • По електронен път , изпратено на ел. поща: [email protected]
 • По пощата на адрес: Община Ситово, 7583 с. Ситово, ул. „Трети март“№72
 • Телефон за контакт: 086/ 882 213

Таксите за достъп до обществена информация съгласно Заповед №ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите, според вида на носителя са както следва:

 • Дискета -1 бр. -0,50 лв.
 • CD-1 бр. – 0,50 лв.
 • DVD-1 бр. – 0,60 лв.
 • Разпечатване – една страница /А4/ -0,12 лв.
 • Ксерокопие – една страница /А4/-0,09 лв.
 • Факс – една страница /А4/ – 0,60 лв.
 • Писмена справка – една страница /А4/-1,59 лв.

 

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация