Съобщение относно изготвен Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Ситово 2021-2028 г.

Община Ситово съобщава, че е изготвен Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Ситово 2021-2028 г.

В срок до 20.05.2022 г. заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта на:

пощенски адрес: с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра, ул. „Трети март“ №72 или

електронен адрес: [email protected][email protected]

Съобщение относно изготвен Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Ситово 2021-2028 г. и Раздел „Лечебни растения“ към нея.

Община Ситово съобщава, че е изготвен Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Ситово 2021-2028 г. , ведно с Раздел „Лечебни растения“ към нея.

В срок до 20.05.2022 г. заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта на:

пощенски адрес: с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра, ул. „Трети март“ №72 или

електронен адрес: [email protected][email protected]