Съобщение относно изготвен Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Ситово 2021-2028 г.

Община Ситово съобщава, че е изготвен Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Ситово 2021-2028 г.

В срок до 20.05.2022 г. заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта на:

пощенски адрес: с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра, ул. „Трети март“ №72 или

електронен адрес: [email protected][email protected]

Съобщение относно изготвен Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Ситово 2021-2028 г. и Раздел „Лечебни растения“ към нея.

Община Ситово съобщава, че е изготвен Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Ситово 2021-2028 г. , ведно с Раздел „Лечебни растения“ към нея.

В срок до 20.05.2022 г. заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта на:

пощенски адрес: с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра, ул. „Трети март“ №72 или

електронен адрес: [email protected][email protected]

 

Съобщение от НСИ относно участвалите контрольори и преброители в „Преброяване – 2021“, че срокът за деклариране на доходите от участието им, изтича на 30.04.2022 г.

НСИ напомня на участвалите контрольори и преброители в „Преброяване – 2021“, че срокът за деклариране на доходите от участието им, изтича на 30.04.2022 г. Повече информация и образци на документите може да намерите на интернет страницата на НАП.

Съобщение РЗИ-Силистра

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Имунизационният кабинет на РЗИ-Силистра предоставя възможност
за ваксинация без предварително записване на:

5 февруари 2022г. (събота) от 11.00 до 13.00ч.

6 февруари 2022г. (неделя) от 10.00 до 13.00ч.

Кабинетът е с адрес:
гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 82 (сградата на ХЕИ)
––––––––––––––––––––––––––––––
Имунизационният кабинет на ДКЦ-Силистра предоставя възможност
за ваксинация без предварително записване на:

5 февруари 2022г. (събота) от 10.00 до 12.00ч.

Кабинетът е с адрес: гр. Силистра, ул. „Д-р Анастас Янков“ № 2 (сградата на градска поликлиника)