Община Ситово обявява подбор за длъжността „ТРУДОВ МЕДИАТОР”

ОБЩИНА СИТОВО

 ОБЯВЯВА ПОДБОР

 ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР”

 

Община Ситово обявява процедура за подбор на персонал по одобрен проект: „Социално-трудова и здравна интеграция“ по Договор БФП №BG05M9OP001-2.052 от 01.11.2019г., финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. от Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа “за следната длъжност: Трудов медиатор – посредник

Описание на длъжността:

Насърчаване активното поведение на пазара на труда на неактивните, включително обезкуражаващи лица, с цел да се съкрати / прекрати престоя им без работа и да се насочат към реализация на трудовия пазар посредством мотивиране да търсят работа и да работят, включително и да се регистрират в „Бюро по труда“ – филиал Ситово.

Ще участват активно в провеждането на обучения, мотивационни семинари, кампании, които ще се предоставят по проекта.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Средно образование – завършена образователна степен;
 • Компютърна грамотност – Microsoft office, ел. поща, интернет;
 • Добри организационни и комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;

Начин на извършване на подбора:

 • Първичен подбор по документи;
 • Интервю с кандидатите, одобрени след проверка на документите.

Брой работни места, за които е обявен подборът –1 работно място.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Лична карта за справка;
 • Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
 • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (в случай, че кандидатът притежава такъв).

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Община Ситово – 32 стая на 3 –ти  етаж на община Ситово – Гина Великова.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Място за подаване на документи:

Община Ситово  – 32 стая на 3- ти етаж, ул. „Трети март “ № 72 – Гина Великова

Крен срок за подаване на документи

До 17.00 часа на 10.12. 2019 г., включително.

Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Ситово.

Обявяване на резултатите – Информационното табло в сградата на Община Ситово.

Откриване на паметника в с. Добротица

В с. Добротица е открит паметник на загиналите и участниците във войните

 

На 9 октомври 2019 г. в центъра на с.Добротица бе открит паметник на загиналите и на участници във войните за обединението на България добротичани. На патриотичното събитие присъстваха народният представител Александър Сабанов, Радослав Симеонов, гл. експерт „Военни паметници и военно патриотично възпитание“ в Министерство на отбраната, Петър Бойчев-директор на Историческия музей в Тутракан, Вера Милева от Исторически музей Силистра, Ридван Кязим – председател на Общински съвет-Ситово, Севджан Адем – и.д. кмет на община Ситово, Андриан Адреев – секретар на Община Ситово и граждани от с. Добротица.
Паметникът е изграден по идея на Инициативен комитет с председател Искра Георгиева.
Тържествено освещаване и водосвет отслужи отец Георги, свещенослужител в православната църква „Св.Св.Кирил и Методий“ в селото.
„Днес откриваме паметник на далите живота си за свободата българска жители на с. Добротица – каза в приветствието си към гостите председателят на Инициативния комитет Искра Георгиева. – 17 са героите, чиито имена ще останат в историята и ще се предават от поколение на поколение. Да ги помним и да не забравяме уроците на историята.“
Средствата – 6 100 лева, за издигането на паметника и осъществяването на това патриотично дело са осигурени чрез дарения от фирми и граждани: Красимир Димитров, ЗК „Мир“, Иван Димов, Петър Валентинов, Евгений Георгиев, Димо Мирчев, Адриан Андреев, Велизар Кулев, Николинка Демирова, Марийка Петкова, Димитър Терзиев, Светлин Русев, Марияна Петкова, членовете на Пионерски Клуб „Здравец“ и много други жители и потомци от с.Добротица.
Присъстващите бяха поздравени от народния представител Александър Сабанов и от Радослав Симеонов, който прочете Поздравителен адрес от заместник-министър председателя по обществения ред и сигурност и министър на отбраната Красимир Каракачанов и заедно с Искра Георгиева откриха паметника.
Областната комисия „Военни паметници“ в Силистра утвърди предложение до Министерство на отбраната за вписване в националната картотека, в националния и в регионалния регистри на паметник на загиналите и на участници във войните за обединението на България в село Добротица. Взетото решение за село Добротица е на база на придвижена до Комисията документация от Инициативен комитет и след акт на Общински съвет Ситово.
След вписването това ще е петият поред в община Ситово военен паметник – досегашните са в общинския център, както и в селата Попина и Гарван.

Снимки от откриването: http://www.sitovo.bg/?post_type=lsvrgallery&p=3435&preview=true

Първа сесия на Общински съвет Ситово

Първо заседание на Общински съвет – Ситово

 

Първото заседание на Общински съвет – Ситово свикано със заповед на областния управител се проведе на 8 ноември 2019 г. То е свикано със заповед на областния управител и открито от неговия заместник Илиян Великов.
Председателят на Общинската избирателна комисия в Ситово адв. Ирена Русчева обяви резултатите от местните избори в общината.
„Мога да се поздравя с факта, че в нашата Общинска избирателна комисия нямаше депозирани жалби – посочи тя. – Изборите преминаха изцяло в пълно съответствие със закона. Нямаше балотаж, което за мен е показателно, че волята на избирателите е била в една правилна посока.“ Кметът на община Ситово Сезгин Алиибрям и кметовете на кметства положиха клетва, подписаха Клетвен лист и получиха от адв. Русчева Удостоверения за избора. „Уважаеми общински съветници, госпожи и господа кметове, възможно най-бързо създайте мостове помежду си. С достатъчно уважение и с навременно общуване решавайте общинските дела, за да оправдаете думите от положената клетва“ – пожела на всички зам.-областния управител Илиян Великов като предостави думата на най-възрастния общински съветник – Станчо Арсов, да води деловата част на заседанието. Проведен бе таен вот за избор на председател на Общинския съвет. Две бяха предложените кандидатури – на Ридван Кязим от ДПС и на Димитър Маринчев от БСП. С 8 срещу 5 гласа – за „пръв сред равни“, бе избран Ридван Кязим, за който председателството е трети мандат. „Първо искам да благодаря на колегите, които дадоха своето доверие аз да продължа да бъда председател на Общински съвет Ситово в мандат 2019-2023 – сподели в словото си след избора Ридван Кязим. – Мисля, че ще продължим да работим за благото на нашите избиратели, които дадоха своето доверие, за да работим за община Ситово“. Той ги запозна и със съдържанието на писмото от Националното сдружение на общините в Република България до новоизбраните съветници и кметове в община Ситово. „Избрани сме от нашите съграждани да работим в полза на тях, да решаваме задачи, които ще бъдат тежки, които ще бъдат реализирани само с решение на Общинския съвет, с взаимност, с труд, който ще полагаме в тези 4 години, за да решим неотложни и сложни задачи“ – заяви кметът на община Ситово Сезгин Алиибрям.

Снимки от сесията: http://www.sitovo.bg/?post_type=lsvrgallery&p=3399&preview=true

Забранявя се нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци

Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, Общинска администрация  Ситово съобщава на населението, че е забранено нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци. Съгласно чл.133, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците  за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 до 5 000 лв. Съгласно чл. 134 от същия закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер на 1 400 до 4 000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци.
При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.