Община Ситово

ул. “Трети март” №72
село Ситово, Област Силистра

Телефонна централа +359 86 882 213 и +359 86 882 210
Телефон: +359 86632 711
Факс: +359 86632 712

На телефони: 086/ 88-22-13 ( в работно време), 08663/ 27-00 (денонощно) и E-mail: [email protected] очакваме Вашите сигнали и предложения в случаи на екологично замърсяване.

Е-mail: [email protected], [email protected]

www.sitovo.bg