Откриване на Параклис в с.Ситово

Православен параклис е открит в Ситово

Св. Вмчк. Христофор е името на православния параклис, който бе открит и осветен в Ситово. Светецът е закрилник и покровител на шофьори, моряци, летци и всички пътуващи хора.
Параклисът е на модулен принцип и се намира на територията на открития пазар в центъра на селото.
Той е изграден със средства на дарители и монтиран е от екип на Общинското предприятие. Наблизо е и православният храм, чието църковно настоятелство подкрепи също идеята.
Параклисът бе осветен от отец Георги.
В ритуала участваха кметът на Община Ситово Сезгин Алиибрям, председателят на Общински съвет-Ситово Ридван Кязим, общинският съветник Станчо Арсов и жители на селото.
Посланието на параклиса е с Божията милост да пази шофьорите и пътуващите, да бди над семействата, да дава разум за мир и за добри човешки отношения.

Снимки от откриването: Галерия

Откриване на паметна плоча в с.Ситово

В Ситово откриха паметна плоча за възвръщането на Южна Добруджа на Майка България

Проф. д-р Иван Гаврилов и местни родолюбци са основните дарители

С откриване на паметна плоча в Ситово бе отбелязана 80-годишнината от Крайовския договор и връщането на Южна Добруджа в пределите на Майка България. В центъра на добруджанската община, гражданите се събраха да почетат паметта на загиналите за свободата на Добруджа.

Идеята за поставянето на плочата е на проф. Иван Гаврилов и Никола Георгиев и подкрепена от Народно Читалище „Христо Смирненски – 1940 г.”, които са и организатори на събитието заедно с Община Ситово.

Паметната плоча е изградена благодарение на дарителския жест на проф. д-р Иван Гаврилов от София и местните родолюбци – Никола Георгиев, Велко Великов, Муса Мусов, Тодор Плугаров, Деспина Енева, Огнян Енчев, Милен Петрушев и Йовко Йовчев.

Събитието ще остане като един символ на признание и ще напомня за славната история – за загиналите и за признателните ситовци. В селата Ситово, Слатина и Поляна и до днес живеят потомците на хиляди преселници.

На фона на химна на България, химна на Европейския съюз и химна на Добруджа – „О, Добруджански край” бяха издигнати националния флаг, знамената на ЕС и на Община Ситово.

Кметът на общината Сезгин Алиибрям и Никола Георгиев откриха паметната плоча, към която всички присъстващи бяха насочили погледи, след което г-н Алиибрям ги поздрави за осъществената родолюбива идея и напомни, че съединението прави силата и в единството се крие тайната на всеобщия успех.

На тържественото събитие присъстваха народният представител Стоян Мирчев, областният управител Ивелин Статев, зам.-областният управител Илиян Великов, представители на местната власт и политически партии, които поднесоха венци и цветя пред новооткритата паметна плоча.

Снимки от откриването: Галерия

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Преброяване  2021 ще се състои  в периода 7 септември – 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.

Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването.

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

НАБИРАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.
При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. По-голям е недостигът на преброители в големите градове – София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия брой кандидати за преброители има в Северозападна България.
В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.
При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един или повече участъка.
Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.
Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините. Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:

– Първи етап – чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.
– Втори етап – чрез посещение на преброител на домакинствата – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.


Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител – word

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител – pdf

Макет на автобиография

Съгласие за обработка на лични данни


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Информация на сайта на Национален статистически институт: https://census2021.bg/